• cube

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeStop

Certificari

Pentru siguranţa dumneavoastra - Un sistem integrat de management cât se poate de convingător

Calitate: SR EN ISO 9001

Protecţia mediului: SR EN ISO 14001

Securitate şi sănătate: SR OHSAS 18001


Focul ! Nimic la voia întâmplării!

Autorizare de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru Executia lucrarilor de termoprotectie cu mortare torcretate si vopsele termospumante

Termoprotectie cu mortare torcretate

Termoprotectie cu vopsele termospumante


Constructorii sunt o mare familie!

Capacitatea tehnica si profesionala certificata de Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii ARACO

Certificat De Calificare - Asociatia Romana a Antreprenorilor De Constructii


Suntem peste tot, chiar si in subteran!

Autorizatii eliberate de Autoritatea Feroviara Romana AFER pentru lucrarile de izolatii la Metroul Bucuresti

Autorizatie - Agrement Tehnic Feroviar

Autorizatie - Furnizor Feroviar